සොඳුරිය – by RAJITHA MADUSHANKA MORATUHEWA

සොඳුරිය
=======
එදා ,

හමුවෙන්න දින ගැන්න
නොඉවසිලි හදවත්ය
නුඹ සමග දොඩමළු ව
ගෙවුනු පැය රසවත්ය

අද ,

මතක සිත්තම් කරන
නිතර යන එන හිත්ය
අැවිද ගිය ලී පවුරු
අප නැතිව හෙම්බත්ය
=======
කාලය කොතරම් නපුරුද ?

RAJITHA MADUSHANKA MORATUHEWA

B.Ed Part I

Photo Courtesy:

Baddagana